Dades Actuals:

El temps en tot moment

Podeu visualitzar les dades a temps real que registren les estacions meteorològiques automàtiques que tenim repartides per tota la comarca. S’actualitzen cada 5 minuts.

Hores en temps universal (TU). Per tant, cal afegir una hora en horari d’hivern i dues hores en horari d’estiu per a obtenir l'hora oficial.

També podeu consultar les imatges del Radar de l’Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) i les imatges del satèl·lit Meteosat facilitades per EUMETSAT.  Imatge radar   Imatges Meteosat