Petició d'informes oficials:

Necessites un informe meteorològic oficial?


El Servei de meteorologia del Consell Comarcal del Maresme emet, sota petició de la persona interessada, informes meteorològics amb dades de pluja, velocitat del vent,... que poden ser necessàries, per exemple, a l'hora de reclamar a la companyia asseguradora en cas de sinistre.


L’informe té un preu públic de 42,35 euros, excepte per aquelles administracions que tenen conveni amb el Consell Comarcal del Maresme.

·Per sol·licitar un informe només cal omplir el formulari adjunt.
·Des de METEOMAR ens posarem en contacte amb la persona sol·licitant i l’informarem de les dades registrades en funció de la seva petició.
·En cas que els valors registrats siguin favorables per la persona interessada se li enviarà per correu electrònic un document per tal de fer el pagament del preu públic corresponent.
·Si no és favorable no es farà l’informe i no caldrà abonar cap import.
·Un cop fet el pagament s’enviarà el corresponent certificat per correu electrònic.