Condicions Legals:

INFORMACIÓ DEL TITULAR

 • CONSELL COMARCAL DEL MARESME
 • CIF: P-5800008-D
 • Adreça: Plaça Miquel Biada, 1 Mataró (Barcelona)
 • Telèfon de contacte: +34 93 741 16 16
 • Mail: maresme@ccmaresme.cat

Perquè pugui dur a terme un millor ús del nostre web i poder oferir-li el nostre millor servei, li recomanem que llegeixi atentament aquest avís legal i la resta de textos legals.

L’ús del nostre web, implica la total submissió a la nostra normativa i a la resta de la legislació espanyola aplicable al cas concret i renunciant així expressament a qualsevol altre fur.

GARANTIES I RESPONSABILITATS

En el nostre web es mostren els nostres serveis amb total garantia i veracitat, elaborats pel servei de meteorologia del Consell Comarcal del Maresme.

L’usuari reconeix ser major de 14 anys així com que tota la informació que facilita, en especial la relativa a les seves dades personals, és exacta i veraç i es compromet a no realitzar cap acte il·lícit, doncs en aquest cas podrà comportar les corresponent responsabilitats legalment establertes.

Amb l’ús de la nostre web l’usuari concedeix una llicència no exclusiva per a la reproducció i comunicació pública dels continguts que afegeixi a la plataforma, amb l’objectiu que siguin allotjats al web i amb total disposició per a la resta d’usuaris, així com a qualsevol dels canals i xarxes socials relacionats amb aquest servei.

A més, l’usuari garanteix, en cas que fos necessari, les preceptives autoritzacions de tercers titulars d’aquests continguts i/o informacions i assumeix la responsabilitat per la infracció d’aquesta condició, d’essencial importància pel web, amb total indemnitat per aquesta.

Ens reservem en tot moment el dret a modificar i actualitzar tots els continguts del web, així com el present Avís Legal, sense necessitat de previ avis, sent responsabilitat de l’usuari revisar-les en el moment d’accedir-hi i/o utilitzar-la, ja que l’ús de la mateixa implicarà la seva acceptació.

La informació que oferim, podrà ser utilitzada pels usuaris de conformitat amb la Llei 37/2007 de reutilització de la informació del sector públic, sempre que la informació no sigui alterada i que se citi la font i la data d’actualització.

No es pot garantir la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web o al seu contingut, ni es fa responsable de possibles problemes tècnics o de connexió, ni dels danys que poguessin derivar d’interferències, omissions o virus informàtics motivats per causes alienes del titulars.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts del web (base de dades, marques, logos, noms comercials, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari), com el codi en si mateix, són propietat del Consell Comarcal del Maresme i compleixen amb la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial, amb excepció dels continguts que insereixen els usuaris, els quals són de la seva propietat i són, si s’escau, protegits pel dret d’autor o autoritzats pels titulars de dits continguts.

Carregar continguts pels usuaris suposa que els mateixos ens atorguen les corresponents autoritzacions i llicències per al seu allotjament.

ENLLAÇOS

El nostre web conté enllaços que tenen la finalitat de facilitar a l’usuari l’accés a altres informacions que puguin ser del seu interès.

Els continguts enllaçats no són de la nostra propietat i estan protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual i Industrial a favor del titular, per això, no ens fem responsables de la informació que l’usuari obtingui mitjançant els enllaços.

CONDICIONS D’ÚS

Amb el registre al nostre web, l'usuari accepta en tot moment:

 1. Complir amb aquestes Condicions d'ús i la resta de textos legals i reglaments aplicables.
 2. La informació de registre ha de ser veraç i clara.
 3. El compte solament podrà ser utilitzat en nom propi i mai a través de terceres persones.
 4. Es prohibeix la venda, comercialització o transferència del compte a tercers.
 5. L'usuari ha de guardar estricte confidencialitat sobre les seves dades, assumint qualsevol dany i perjudici que es pugui derivar de l'incompliment de la seva confidencialitat.

Si es determina que vostè ha violat alguna obligació d'aquestes Condicions, ens reservem el dret a prendre les accions legals que es considerin pertinents al cas concret.

Ens reservem la possibilitat de fer modificacions en aquestes de Condicions d’Ús.

FUNCIONAMENT DEL WEB

 1. Per utilitzar el web l’usuari PREMIUM haurà de registrar-se facilitant les següents dades: nom, cognom, correu electrònic.
 2. Si s’utilitza alguna informació facilitada a l’aplicació s’haurà de fer sense modificar-ne el contingut i citant la font.
 3. Si es vol pujar informació a l’aplicació, aquesta haurà de ser veraç i si no és pròpia, s’haurà de garantir, sota la responsabilitat de l’usuari que es té l’autorització de l’autor per pujar-ho al web.
 4. Si es vol fer ús del servei de sol·licitud de certificació de les condicions meteorològiques en determinat dia i hora, s’haurà de facilitar tota la informació requerida pel web i fer el pagament previ de la taxa corresponent. El Consell Comarcal del Maresme no es fa responsable de l’ús que es pugui donar dels certificats emesos.

POLÍTICA DE PRIVADESA

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 1. Identitat: CONSELL COMARCAL DEL MARESME
 2. CIF: P-5800008-D
 3. Adreça: Plaça Miquel Biada, 1 Mataró (Barcelona)
 4. Telèfon de contacte: +34 93 741 16 16
 5. Mail: maresme@ccmaresme.cat

El Consell Comarcal del Maresme tractarà les dades recollides a través del web per gestionar el registre dels usuaris al web, gestionar la informació bolcada al nostre web i gestionar les sol·licituds d’informació o certificats per part dels usuaris.

Les seves dades no seran cedides en cap cas a tercers públics o privats excepte en els casos obligats per llei.

Les persones titulars de les dades tractades tenen dret a tot moment a accedir a les seves dades, rectificar-les, oposar-se al seu tractament o suprimir-les si creu que ja no són necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollides. Per exercir aquests drets podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic maresme@ccmaresme.cat adjuntant còpia del seu DNI o document similar.