Descripció dels serveis:

Serveis de Meteomar

Aquest web és el portal meteorològic del Maresme i amb aquesta finalitat des del Servei de Meteorologia del Conselll Comarcal del Maresme us oferim una sèrie de serveis que us permetran gestionar un ampli ventall de temes relacionats amb la meteorologia i que van de la visualització de dades en temps real fins a la petició de dades passant pel les prediccions del Maresme i de la resta de Catalunya.
 • Prediccions

  Prediccions  El Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme us ofereix prediccions fiables per la comarca fins a 7 dies vista. A més si ets PREMIUM pots demanar prediccions a la carta de qualsevol indret.
 • Prediccions

  Estacions meteorològiques


  El consell comarcal disposa de tretze estacions meteorològiques repartides per la geografia del Maresme. Podeu veure la informació en temps real i en cas que sigueu PREMIUM els registres històrics.
 • Prediccions

  Alertes i avisos


  Alertes de les situacions meteorològiques de risc que poden afectar al Maresme en el moment en que entren en vigor. Si ets PREMIUM rebràs un avís abans que entri en vigor, i pots veure notificacions de les estacions meteorològiques.
 • Prediccions

  Xat personal


  A través del XAT podràs notificar informació sobre el temps que està fent o sol·licitar la predicció del temps que farà, si ets PREMIUM.
 • Prediccions

  Informes oficials


  Per obtenir informes meteorològics oficials de les dades registrades a la xarxa d’estacions meteorològiques de la comarca.
 • Prediccions

  Apps


  Disponible per Android i iOS l’app del servei de meteorologia del Consell Comarcal del Maresme et permetrà estar connectat amb el temps de la comarca des d’on vulguis.